Antimikrobni sistemi

Kontaktirajte nas

Sastoji se od tri panela (antivirusni, antibakterijski, antigljivični) na kojima su, po određenom proračunu po spirali postavljeni čipovi napravljeni od nano kristala metala.

Te ploče sa čipovima imaju svojstvo da oforme energetsko polje koje parališe rad bakterija, virusa ili gljivica, nusprodukti njihovog djelovanja nestaju, imunitet jača, a onda ojačan organizam samostalno “organizuje” svoju odbranu.

Virusi H1N1, H3N2 i drugi

Bakterije i gljivice

Sistem je potpuno bezopasan

Antimikrobni sistem takođe onemogućava dijeljenje mikroorganizama u organizmu.

Bakterije i gljivice svakodnevno treba tretirati tri puta dnevno po 3 minuta. Sa gljivicama ide teže jer one ostavljaju jajašca pa ako se ne unište, gljivice se ponovo razviju.

Ovaj sistem je potpuno bezopasan, mogu da se tretiraju i mala dijeca pod temperaturom. Korisnici kvantne sobe nakone ležanja na krevetu sa bioterapeut pločama pristupaju stajanju ispred antimikrobnog sistema u trajanju od 11 minuta (3+3+5 minuta).

© 2020 Quantilibrium. Sva prava zadržana.